Jewelbroker - juweelbemiddeling

What we do

Aan- en verkoop

U kan bij ons op afspraak een juweel aanbieden voor taxatie. De waarde wordt steeds bepaald door de actuele dagwaarde van de materialen en na een grondige beoordeling bepalen wij een exacte prijs. Indien akkoord wordt dit bedrag aan u overgemaakt of uitbetaald. Ook kan u bij Jewelbroker terecht met merkhorloges, zilver en sloopgoud zoals tandgoud en kapotte juwelen.

Bent u op zoek naar iets specifieks of heeft u bepaalde wensen? Met onze persoonlijke aandacht proberen wij u zo goed mogelijk te adviseren en u te helpen om het juiste juweel of horloge te vinden voor de exacte prijs. Door ons uitgebreid netwerk en ervaring staat Jewelbroker garant voor hoge kwaliteit.

Purchasing and sale

You can contact us to make a valuation appointment. The item value is determined by the current value of the materials. We will calculate the price based on a thorough evaluation and assessment of the item. Once approved, we will pay this amount in cash or by bank transfer. Jewelbroker also accepts brand-name watches and scrap silver and gold, such as teeth inlays and broken jewellery.

Are you looking for something in particular or do you have a specific request? We take a personal approach and offer custom advice to help you find the right jewellery or watch for the right price. Jewelbroker can guarantee the highest possible quality thanks to our extensive network and experience.

.

Taxaties

Als erkend taxateur kunnen wij taxaties verrichten voor diverse doeleinden. Dankzij gespecialiseerde opleidingen en jarenlange ervaring is dit mogelijk voor de actuele marktwaarde, verzekeringswaarde of voor onderlinge verdeling bij erfenissen. U kan altijd een vrijblijvende afspraak maken met Jewelbroker. Ook kunnen wij edelstenen voorzien van een HRD-rapport dat wereldwijd erkend wordt en zeker een meerwaarde is voor u.

Valuations

As a certified appraiser, we can perform valuations for various purposes. Our highly-trained experts have years of experience in determining current market value, insurance value and the distribution of inheritances. Feel free to contact Jewelbroker to make an obligation-free appointment. We also sell HRD-certified gemstones, which is a globally recognised certificate that brings added value for you.

Bemiddeling

Ergens is er iemand op zoek naar het juweel dat u niet meer draagt.

U kan er voor kiezen om uw juwelen of horloges te laten verkopen door Jewelbroker. Wij hebben de mogelijkheid om via ons wereldwijd netwerk discreet te bemiddelen. Dit met doel om een zo optimaal resultaat te bereiken voor beide partijen. Na een grondige beoordeling krijgt iedere verkoper een richtprijs. Deze is altijd lager dan de oorspronkelijke prijs maar steeds hoger dan de materiaalwaarde. Doordat wij werken met een margeregeling hoeft er geen BTW betaald te worden op het volledige bedrag. Via dit concept krijgt de verkoper een actuele marktwaarde en betaalt de koper een zeer reële prijs voor juwelen van hoge kwaliteit en merkhorloges. Hierbij willen wij volledig transparant te werk gaan, door onze kosten voor marketing, verzekering en commissie op voorhand te bepalen.

Mediation

Someone out there is looking for that exact piece of jewellery you no longer wear.

Jewelbroker would be happy to sell your jewellery or watches on your behalf through discrete mediation via our global network. Our goal is to achieve the best possible results for both parties. After carrying out a thorough inspection, we provide the seller with a price estimate. This estimate is always lower than the original price, but higher than the current market value of the materials. We work with a margin scheme, which means you do not have to pay sales tax over the full amount. This concept gives sellers the current market value for their items and gives buyers an extremely realistic price for high-quality jewellery and watches. Our aim is to provide full transparency in our services by specifying our costs for marketing, insurance and commission in advance.

.

Eigen ontwerp

“Capture of Dreams”

Ieder eigen ontwerp begint met een vrijblijvend gesprek om uw wensen en gevoelens te omvatten. Hierna zal u persoonlijk begeleidt worden in het creatieproces om het juweel van uw dromen te realiseren. Dankzij deze werkwijze wordt u volledig betrokken in een uitzonderlijke en persoonlijke ervaring. Zo worden speciale momenten zoals een verloving, bruiloft, verjaardag of een andere gelegenheid magische momenten. Door deze werkwijze is er tijd om uw ontwerp aan te passen en kan men ook de exact de prijs bepalen.

Personal designs

“Capture of Dreams”

All personal designs start with an obligation-free consultation to determine your needs and wishes. Our approach allows you to be closely involved in the creative process; a process that guarantees a unique and personal experience. Special occasions, such as engagements, weddings and anniversaries, deserve to be celebrated. We want to help you with the entire design process and give you the opportunity to determine the exact price in advance.