Jewelbroker - juweelbemiddeling

Verzending & Retour

Verzending & Retour

Wij gaan akkoord om elke verkoop op afstand te annuleren gedurende een periode van veertien kalenderdagen (14) vanaf de datum waarop het pakket is ontvangen door de koper en de prijs (incl. verzendkosten) terug te betalen aan de koper/retourzender.

Koper/retourzender hoeft geen reden voor retourzenden te geven.

Koper/retourzender dient wel melding te doen van terugzending aan Jewelbroker (alvorens het terug te sturen) op het emailadres: info@jewelbroker.be en wel binnen de termijn van veertien kalenderdagen vanaf de datum waarop het pakket is ontvangen door de koper/retourzender. In dit geval zal Jewelbroker het aankoopbedrag binnen veertien dagen(14) terugstorten op dezelfde wijze als de betalingswijze. Douanerechten of invoerrechten en heffingen zijn niet opgenomen in de totale koopprijs, en zullen daarom niet worden terugbetaald.

Om de terugbetaling te ontvangen, moet de koper het ongebruikte object retour zenden op de te volgen procedure van Jewelbroker. Deze procedure houdt in dat er altijd eerst contact moet opgenomen worden met Jewelbroker over de retourzending en de zending eerst aangemeld moet worden.

We verwachten dat u zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking en de goederen terugstuurt, binnen dezelfde termijn als hierboven vermeld.

Belangrijk! Bij retourzenden mag er op geen enkele wijze aan de buitenkant van het pakketje aangegeven worden dat de artikelen die in het pakje zitten juwelen en/of aanverwante goederen zijn, noch mag het woord juwelier gebruikt worden. Dit om de kans op diefstal te verkleinen.

De voornoemde rechten van de ontbinding zijn alleen beschikbaar voor de oorspronkelijke koper en kan niet worden toegewezen aan of ingeroepen, door de latere verkrijger van het roerend goed.

De Nederlandse versie van ons retourbeleid dient te worden genomen als enige originele en enige bindende versie, we kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten in vertalingen van de oorspronkelijke tekst. Jewelbroker behoudt zich het recht voor deze voorwaarden als nodig te wijzigen zonder enige melding vooraf en zonder enige melding achteraf.

Modelformulier voor herroeping kan u hier vinden.

In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd.